Orario Giornaliero

 • Total Body Workout
 • 09:30- 10:35
 • Sala 1
 • Stretching
 • 10:35- 11:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 12:00- 13:00
 • Sala 1
 • Yoga
 • 13:30- 14:30
 • Sala 2
 • Functional Training
 • 13:30- 14:30
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 14:30- 15:30
 • Sala 1
 • Pilates
 • 15:30- 16:30
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 17:00- 18:00
 • Sala 1
 • Stretch'N'Tone
 • 17:30- 18:30
 • Sala 2
 • Functional Training
 • 18:00- 19:00
 • Sala 1
 • Strong®
 • 18:30- 19:30
 • Sala 2
 • Spinning
 • 19:00- 20:00
 • Sala 3
 • Total Body Workout
 • 19:00- 20:00
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 19:30- 20:30
 • Sala 2
 • G.A.G.
 • 20:00- 21:00
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 20:30- 21:30
 • Sala 2
 • Corpo Libero Dolce
 • 09:00- 10:00
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 10:30- 11:30
 • Sala 1
 • Functional Training
 • 12:00- 13:00
 • Sala 1
 • Piloga
 • 13:15- 14:15
 • Sala 1
 • Strong®
 • 13:30- 14:30
 • Sala 2
 • Total Body Workout
 • 16:00- 17:00
 • Sala 1
 • Cardio Kombat
 • 17:00- 18:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 18:00- 19:00
 • Sala 1
 • Yoga
 • 18:15- 19:15
 • Sala 2
 • G.A.G.
 • 19:00- 20:00
 • Sala 1
 • Pilates
 • 19:15- 20:10
 • Sala 2
 • Total Body Workout
 • 20:00- 21:00
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 09:30- 10:30
 • Sala1
 • Corpo Libero Dolce
 • 10:30- 11:30
 • Sala 1
 • Pilates
 • 12:00- 13:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 13:15- 14:15
 • Sala 1
 • Spinning
 • 13:30- 14:30
 • Sala 3
 • Functional Training
 • 14:15- 15:15
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 15:30- 16:30
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 17:00- 18:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 18:00- 19:00
 • Sala 1
 • Pilates
 • 18:30- 19:30
 • Sala 2
 • Step
 • 19:00- 20:00
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 19:30- 20:30
 • Sala 2
 • Stretch'N'Tone
 • 20:00- 21:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 20:30- 21:30
 • Sala 2
 • Corpo Libero Dolce
 • 09:30- 10:30
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 10:30- 11:30
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 13:15- 14:15
 • Sala 1
 • Pilates
 • 14:15- 15:15
 • Sala 1
 • Functional Training
 • 17:00- 18:00
 • Sala 1
 • Pilates
 • 18:00- 19:00
 • Sala 2
 • Cardio Kombat
 • 18:00- 19:00
 • Sala 1
 • Yoga
 • 19:00- 20:00
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 20:00- 21:00
 • Sala 1
 • Yoga
 • 09:30- 10:30
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 10:30- 11:30
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 13:15- 14:15
 • Sala 1
 • Stretch'N'Tone
 • 14:15- 15:15
 • Sala 1
 • Total Body Workout
 • 15:30- 16:35
 • Sala 1
 • Stretching
 • 16:35- 17:00
 • Sala 1
 • Piloga
 • 17:00- 18:00
 • Sala 1
 • Zumba®
 • 18:00- 19:00
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 18:30- 19:30
 • Sala 2
 • Step
 • 19:00- 20:00
 • Sala 1
 • Functional Training
 • 20:00- 21:00
 • Sala 1
 • Corpo Libero Dolce
 • 10:30- 11:30
 • Sala 1
 • Cardio Tone Workout
 • 12:00- 13:00
 • Sala 1
 • Special
 • 15:30- 17:00
 • Sala 1

Orari soggetti a variazioni.